Digitálne predplatné

Čítanie na akomkoľvek zariadení

Cena nižšia až o 50%

Dostupné kedykoľvek a kdekoľvek

19,80 €

ročné predplatné

11,10 €

polročné predplatné

1,98 €/ks

jednotlivé čísla časopisu

Klasické predplatné

Vytlačené na kvalitnom papieri

Doručenie ZADARMO

Elektronické predplatné v cene

33,00 €

ročné predplatné

18,00 €

polročné predplatné

9,00 €/ks

štvrťročné predplatné